O fondu


Přispíváme k přeměně
veřejné správy na efektivní
a transparentní službu
občanům.

Cílem Fondu Otakara Motejla je efektivní veřejná správa, opírající se o aktivní občanskou společnost.

Veřejnou správu chceme prostřednictvím otevřených dat přeměnit na transparentní službu a zajistit tak občanům přístup k informacím o jejích aktivitách a výdajích.

Pojďme se společně stát spokojenými
občany našeho státu!

 • sledujme činnost veřejných institucí
 • aktivně se zapojme do jejich rozhodování
 • vyžadujme politickou odpovědnost
 • dbejme na efektivní využití veřejných prostředků
 • vytvořme férové prostředí pro podnikání

Za realizací projektů Fondu Otakara Motejla, o nichž se můžete dozvědět i z médií, stojí nejen jeho rada a tým, ale i partneři – dárci a nevládní organizace.

Zlepšení fungování našeho
státu a atmosféry ve společnosti
můžete

Program


Mezi největší úspěchy
Fondu Otakara Motejla patří:

V současné době
Fond podporuje:

Podpořte spolu s námi
konkrétní projekty:

nebo přispějte do a pomozte nám dosáhnout dalších změn, které zlepší život v naší zemi.

Dosud podpořené projekty, mající regionální
či celostátní dopad, usilují o odstranění příčin problémů
a tím přispívají k pozitivním celospolečenským změnám.

Občanský rádce


Být aktivním občanem
a mít možnost prosadit vlastní
zájmy znamená:

 • nebýt lhostejný k podmínkám a dění v místě, kde žijeme
 • mít přehled o tom, jak stát hospodaří s našimi daněmi
 • sledovat práci politiků a veřejné správy

Inspirujte se praktickým desaterem chytrého občana. Prostřednictvím on-line aplikací můžete snadno ovlivnit problémy, které vás trápí ve vašem městě – například upozornit na dopravní problémy, nezákonné herny v okolí nebo pomoci zmapovat nelegální skládky.

Soubor užitečných návodů a tipů na projekty naleznete v knihovně občanského rádce. Pokud se chcete dozvědět více, můžete si stáhnout zdarma publikace, jejichž vydání podpořil Fond Otakara Motejla.

Podpořte změny


Chcete žít v zemi
bez korupce, kde:

 • platí zákony pro všechny stejně
 • stát hospodaří efektivně a transparentně s našimi penězi
 • a zvolení zástupci rozhodují v zájmu občanů?

Přispívejte na aktivity Fondu Otakara Motejla a pomozte nám realizovat potřebné změny!

Registrace k odběru novinek
Nadace Open Society Fund Praha
Vyberte částku v Kč, kterou nás chcete jednorázově podpořit.

100 300 500 1000

Nebo zadejte
vlastní částku.


Vyberte, zda chcete touto částkou
přispívat pravidelně nebo jednorázově


Vyberte způsob platby


Vyberte kartu

Všem dárcům zasíláme potvrzení o daru automaticky na začátku následujícího roku. Pokud si přejete dostat potvrzení o daru dříve nebo sepsat darovací smlouvu, kontaktujte nás na dar@osf.cz.